image

Giften

24 oktober 2023 Geen reacties

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt

Read more →