image

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

13 juni 2024 Geen reacties

De Successiewet kent een aantal fictieve erfrechtelijke verkrijgingen. Een van deze verkrijgingen betreft

Read more →
image

Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling

23 mei 2024 Geen reacties

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het initiatiefwetsvoorstel over de bedrijfsopvolgingsregeling

Read more →
image

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing concern

28 maart 2024 Geen reacties

De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling van schenk- of

Read more →
image

Tijdstip opleggen aanslag schenkbelasting

7 maart 2024 Geen reacties

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat de bevoegdheid om een aanslag vast te stellen drie

Read more →
image

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

29 februari 2024 Geen reacties

Een man en een vrouw zijn al drieƫndertig jaren elkaars geliefden, maar tot een huwelijk was het nog

Read more →
image

Legaat is geen schenking

11 januari 2024 Geen reacties

Een legaat in een testament is geen schenking, maar een verkrijging krachtens erfrecht. Dat is de

Read more →
image

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen

16 november 2023 Geen reacties

Voor de schenking of erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen geldt onder voorwaarden een

Read more →