image

Per 1 januari 2024 geldende bedragen in de SZW-regelgeving

14 december 2023 Geen reacties

De ministers van SZW en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hebben een eerste mededeling

Read more →
image

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

30 november 2023 Geen reacties

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de

Read more →
image

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari

Read more →
image

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

23 november 2023 Geen reacties

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de AOW-leeftijd en de leeftijd, waarop

Read more →
image

Premiepercentages 2024

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor

Read more →
image

Buitenlandbijdrage zorgverzekeringswet

19 oktober 2023 Geen reacties

In het buitenland wonende personen, die een pensioen uit Nederland ontvangen en op grond van een Europese

Read more →