image

Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar

13 juni 2024 Geen reacties

De betaalde rente en kosten van de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. Ook rente, die niet is betaald maar

Read more →
image

Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie

Een erflater is in 1991 naar België geëmigreerd. In 1994 heeft hij een aanmerkelijk belang van 50% van de

Read more →
image

Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering

6 juni 2024 Geen reacties

Een verzekeringnemer met een beleggingspolis ontvangt na een klachtenprocedure van de verzekeraar een som

Read more →
image

Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend

De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een aantal zaken over de belastingheffing in box 3 na de invoering

Read more →
image

Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed vrijgesteld inkomen op ouderenkorting

30 mei 2024 Geen reacties

De staatssecretaris van Financiën ziet af van het instellen van beroep in cassatie tegen een uitspraak

Read more →
image

Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?

Een dga verkoopt in 2015 zijn woning aan zijn bv. Een jaar later verkoopt de bv de woning voor een flink

Read more →
image

Niet-verhuurde woning in box 3

8 mei 2024 Geen reacties

Een inwoner van Zweden is eigenaar van een woning in Nederland. De woning is puur voor eigen gebruik en

Read more →
image

Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023

2 mei 2024 Geen reacties

Op een moment, waarop een groot deel van de belastingplichtigen de aangifte IB voor het jaar 2023 heeft

Read more →
image

Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3

25 april 2024 Geen reacties

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de ontwikkelingen

Read more →
image

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

18 april 2024 Geen reacties

Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft het vastgestelde verlies bij beschikking

Read more →