image

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

22 februari 2024 Geen reacties

Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij opknipte de percelen in

Read more →
image

Kamervragen voordelen familiehypotheek

15 februari 2024 Geen reacties

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een artikel in de media van De

Read more →
image

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad in het zogenaamde

Read more →
image

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad het zogenaamde

Read more →
image

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

8 februari 2024 Geen reacties

De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om gegevens betreffende aan

Read more →
image

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend

1 februari 2024 Geen reacties

Het vermogen in box 3 is onderverdeeld in drie vermogenscategorieën: banktegoeden, overige bezittingen en

Read more →
image

Aftrek premies arbeidsongeschiktheidsverzekering door ander dan verzekeringnemer

De op een belastingplichtige drukkende premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn aftrekbaar

Read more →
image

Rentevergoeding over teruggaaf belastingheffing box 3?

18 januari 2024 Geen reacties

In het Kerstarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de belastingheffing in box 3 in strijd is met het

Read more →
image

Tarieven en heffingskortingen 2024

4 januari 2024 Geen reacties

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2024 als

Read more →
image

Aanpassing Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Op grond van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt het bovenmatige deel van de schulden,

Read more →